Атырауский филиал РГП "Казводхоз"


Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услуги по подаче воды каналами за первое полугодие 2020 г.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услуги по подаче воды магистральному трубопроводу за первое полугодие 2020 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых услуг Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 6 мес 2020 года

Хаттама

 

Схема водохозяйственных объектов Атырауского филиала РГП Казводхоз

Атырау филиалының 2020 ж 3 тоқсан бойынша қол жетімді қуаттылықтары туралы мәлімет

 

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының канал арналары және магистральды су құбырлары арқылы су беру реттелетін қызметтер көрсету бойынша 2020 жарты жылдық есеп беру жиналысы 2020 жылдың 27 шілдесінде «Қазсушар» РМК Атырау филиалының кеңсесі: Абай көшесі, 10«а» үй, 2 қабат мекен жайында өткізілетінін хабарлайды.

Басталуы: 15:00-де.

 

«Қазсушар» РМК Атырау филиалының канал арналары және магистральды су құбырлары арқылы реттелмелі қызмет көрсету бойынша 2019 жылдың жылдық есебінің хаттамасы

Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы по регулируемой услуги по подачи воды магистральному водопроводу Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы по магистральному водопроводу Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2019 г.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услуги подаче воды по магистральному трубопроводу

Расшифровка прочих затрат к ИТС за 2019 г. по каналу

Карта

Атырау филиалы қол жетімді қуатты 2020 ж. 2 тоқсан

Прилож 4 Информац об испол ИП на 01.12.2019qazsu.kz/…/Атырау-Прилож-4-Информац-об-испол-ИП-на-01.12.2019г-каз.xlsxг, каз

Атырау Прилож 4 Информац об испол ИП на 01.12.2019г, рус

Атырау Доступн проектн. мощн. 3 кв 2019г

Карта Атырауского филиала

Атырау Доступн проектн. мощн. 2 кв 2019г

+АТЫРАУ ИТС МТ за 6 мес. 2019г

+Атырауск фил. Пояснилка на ИТС по МТ ГВ за 2018 г

+Атырауск.фил. РПГ Казводхоз ИТС по МТ за 2018г

Атырау Прилож 4 Информац об испол ИП на 01.12.2018г, рус

Атырау Түсіндірме жазба ИП 2018ж 1-маусымга орындалуы рус

Атырау Данная о проектн. мощн. 1 кв 2019

Карта Атырауского филиала

2016 жылғы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша реттелетін қызмет көрсету жөніндегі жылдық есеп беру жиналысының Хаттамасы

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по каналам Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2016год

2016 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша «Индер-Миялы» магистральді құбыр жолдары арқылы су тасымалдау қызметінің тарифтік сметаларының орындалуы жөніндегі түсіндірме жазба

2016 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша «Қоянды» магистральді құбыр жолдары арқылы су тасымалдау қызметінің тарифтік сметаларының орындалуы жөніндегі түсіндірме жазба

2016 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша «Миялы-Жангелді-Жасқайрат» магистральді құбыр жолдары арқылы су тасымалдау қызметінің тарифтік сметаларының орындалуы жөніндегі түсіндірме жазба

2016 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша арналар арқылы су жеткізуде реттелетін қызметтің тарифтік сметаларының орындалуы жөніндегі түсіндірме жазба

Информация о реализации Инвестиционной программы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017-2021 годы

Информация о реализации инвестиционной программы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017-2021годы

Информация об исполнении Атырауского филиала РГП «Казводхоз» инвестиционной программы на 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ о реализации Инвестиционной программы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017-2021 годы (Пояснительная записка)

ПРОТОКОЛ собрания отчета об итогах деятельностирегулируемой услуги Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017 год (PDF)

ПРОТОКОЛ собрания отчета об итогах деятельностирегулируемой услуги Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017 год (DOC)

Исполнение тарифной сметы показателей по регулируемой услуги по подаче воды каналам Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017 год

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша 2018 жылдың 1-тоқсаны бойынша бос қолжетімді қуаттылықтар туралы мәлімет

Информация об исполненииАтырауского филиала РГП «Казводхоз» инвестиционной программы за 2017 год, Вид деятельности: Модернизации объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз»

ИНФОРМАЦИЯ о реализации «Инвестиционной программы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» на 2017-2021 годы» за 2017 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» по состоянию 1 июня 2018 г.

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом Инвестиционной программы на 1 июня 2018 года ПРИЛОЖЕНИЕ

Атырау ИТС по Каналу и Магистр трубопров на 01.06.18г.

«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік мекмесінің Атырау филиалы бойынша 2018 жыл 2-тоқсан бойынша бос қолжетімді қуаттылықтар туралы мәлімет

Электронный вариант Атырауского филиала  Доступн проектн. мощн. 3 кв 2018г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» по состоянию 1 декабря 2018 г.

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша жасақталған 2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарламаның 2018 жыл 1-желтоқсанға орындалуы жөніндегі ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік мекмесінің Атырау филиалы бойынша 2019 жылға бос қолжетімді қуаттылықтар

Back to the list