Атырауский филиал РГП "Казводхоз" 26.07.2022 ж. 

Отчет по ИТС по МТ за 6 мес 2022г

Отчет по ИТС по подаче воды по каналу за 6 мес 2022 г.

ПРОТОКОЛ собрания об итогах за 6мес. 2022г.

Хаттама


05.07.2022 ж.

Атырау филиалы бойынша 2022 жыл ІІІ-тоқсан бойынша бос қолжетімді қуаттылықтар туралы мәлімет

Карта Атырауского филиалаАтырау 2022г. 1-полугод Хабарландыру 10.06.22


Атырау филиалының канал арналары және магистральды су құбырлары арқылы реттелмелі қызмет көрсету бойынша 2021 жылдың жылдық есебінің хаттамасы

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год

Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по каналам за 2021 год


П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А к исполнению тарифной сметы по регулируемой услуги по подачи воды Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2021 год

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услуги по подаче воды магистральному трубопроводу

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының канал арналары және магистральды су құбырлары арқылы реттелмелі қызмет көрсету бойынша 2021 жылдық қортындысына Т Ү С І Н Д І Р М Е Ж А З Б А

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год на 1 декабря 2021 года

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филалының магистралды су құбырлары бойынша 2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарламаның 2021 жылы орындалуына ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Хабарландыру


Приказ об утверждении тарифа и тарифной сметы

Атырау филиалы бойынша 2022 жылға бекітілген магистралды құбырлары мен су пайдаланушыларға жаңа тарифті хабарлайды


Отчет Атыраускаого филиала КВХ исполнения ИП по МТ на 01.12.2021г.


Атырау филиалы қол жетімді қуатты 4 кв. 2021ж


Карта Атырауского филиала

 ХАТТАМА 2021ж 6 ай


Исполнение ТС канал за 6 месяцев 2021 года 14.07.2021


Информация об исполнении ИП за 1 полугодие 2021г.


Атырау ИТС по магистральному водопроводу за 6 мес 2021 года 14.07.2021


Карта Атырауского филиала


Атырау филиалы бойынша 3 тоқсанға қол жетімді қуаты хабарламасы


Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды каналами


Отчет на 2020 год об исполнении инвестиционной программы по МТ


Пояснительная записка к исполнению Инвестиционной программы


Протокол собрания об итогах за 2020 год


Карта Атырауского филиала


Атырау филиалы қол жетімді қуатты 2 кв. 2021ж


Карта Атырауского филиала


"Қазсушар" Республикалық мемлекеттік мекмесінің Атырау филиалы бойынша 2021 жыл І-тоқсан бойынша бос қолжетімді қуаттылықтар туралы мәлімет


Отчет об исполнении инвестиционных программ

Отчет об исполнении тарифной сметы

Расшифровка отчета ИТС по каналу за 2020 год

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услуги по подаче воды каналами за первое полугодие 2020 г.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услуги по подаче воды магистральному трубопроводу за первое полугодие 2020 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых услуг Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 6 мес 2020 года

Хаттама

 

Схема водохозяйственных объектов Атырауского филиала РГП Казводхоз

Атырау филиалының 2020 ж 3 тоқсан бойынша қол жетімді қуаттылықтары туралы мәлімет

 

 

«Қазсушар» РМК Атырау филиалының канал арналары және магистральды су құбырлары арқылы реттелмелі қызмет көрсету бойынша 2019 жылдың жылдық есебінің хаттамасы

Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы по регулируемой услуги по подачи воды магистральному водопроводу Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы по магистральному водопроводу Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2019 г.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услуги подаче воды по магистральному трубопроводу

Расшифровка прочих затрат к ИТС за 2019 г. по каналу

Карта

Атырау филиалы қол жетімді қуатты 2020 ж. 2 тоқсан

Прилож 4 Информац об испол ИП на 01.12.2019qazsu.kz/…/Атырау-Прилож-4-Информац-об-испол-ИП-на-01.12.2019г-каз.xlsxг, каз

Атырау Прилож 4 Информац об испол ИП на 01.12.2019г, рус

Атырау Доступн проектн. мощн. 3 кв 2019г

Карта Атырауского филиала

Атырау Доступн проектн. мощн. 2 кв 2019г

+АТЫРАУ ИТС МТ за 6 мес. 2019г

+Атырауск фил. Пояснилка на ИТС по МТ ГВ за 2018 г

+Атырауск.фил. РПГ Казводхоз ИТС по МТ за 2018г

Атырау Прилож 4 Информац об испол ИП на 01.12.2018г, рус

Атырау Түсіндірме жазба ИП 2018ж 1-маусымга орындалуы рус

Атырау Данная о проектн. мощн. 1 кв 2019

Карта Атырауского филиала

2016 жылғы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша реттелетін қызмет көрсету жөніндегі жылдық есеп беру жиналысының Хаттамасы

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по каналам Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2016год

2016 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша «Индер-Миялы» магистральді құбыр жолдары арқылы су тасымалдау қызметінің тарифтік сметаларының орындалуы жөніндегі түсіндірме жазба

2016 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша «Қоянды» магистральді құбыр жолдары арқылы су тасымалдау қызметінің тарифтік сметаларының орындалуы жөніндегі түсіндірме жазба

2016 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша «Миялы-Жангелді-Жасқайрат» магистральді құбыр жолдары арқылы су тасымалдау қызметінің тарифтік сметаларының орындалуы жөніндегі түсіндірме жазба

2016 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша арналар арқылы су жеткізуде реттелетін қызметтің тарифтік сметаларының орындалуы жөніндегі түсіндірме жазба

Информация о реализации Инвестиционной программы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017-2021 годы

Информация о реализации инвестиционной программы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017-2021годы

Информация об исполнении Атырауского филиала РГП «Казводхоз» инвестиционной программы на 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ о реализации Инвестиционной программы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017-2021 годы (Пояснительная записка)

ПРОТОКОЛ собрания отчета об итогах деятельностирегулируемой услуги Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017 год (PDF)

ПРОТОКОЛ собрания отчета об итогах деятельностирегулируемой услуги Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017 год (DOC)

Исполнение тарифной сметы показателей по регулируемой услуги по подаче воды каналам Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017 год

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша 2018 жылдың 1-тоқсаны бойынша бос қолжетімді қуаттылықтар туралы мәлімет

Информация об исполненииАтырауского филиала РГП «Казводхоз» инвестиционной программы за 2017 год, Вид деятельности: Модернизации объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз»

ИНФОРМАЦИЯ о реализации «Инвестиционной программы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» на 2017-2021 годы» за 2017 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» по состоянию 1 июня 2018 г.

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом Инвестиционной программы на 1 июня 2018 года ПРИЛОЖЕНИЕ

Атырау ИТС по Каналу и Магистр трубопров на 01.06.18г.

«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік мекмесінің Атырау филиалы бойынша 2018 жыл 2-тоқсан бойынша бос қолжетімді қуаттылықтар туралы мәлімет

Электронный вариант Атырауского филиала  Доступн проектн. мощн. 3 кв 2018г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» по состоянию 1 декабря 2018 г.

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша жасақталған 2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарламаның 2018 жыл 1-желтоқсанға орындалуы жөніндегі ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік мекмесінің Атырау филиалы бойынша 2019 жылға бос қолжетімді қуаттылықтар

Возврат к списку