ГТҚ ұстау және пайдалану


 1. «Республикалық меншiктегi су шаруашылығы құрылыстарының тiзбесiн бекiту туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 желтоқсандағы № 1344 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы жобасының тiзбесiне су шаруашылығы құрылыстарыненгізу үшін құжаттарды дайындау;
 2. «Су ресурстарын тиімді басқару» 254 бағдарламасының «Су беруге қатысы жоқ трансшекаралықжәне республикалықсу шаруашылығы нысандарын пайдаланужәнеолардың техникалықкүйіне мониторинг жүргізу» 101 қосалқы бағдарламасы бойынша РМК-ның 15 филиалы бойыншажоспарланатын үш жылға және ағымдағы жылға бюджеттік өтінім қалыптастыру;
 3. Республикалық бюджеттен бөлінген қаржыға келісім шарттар және қосымша келісімдер жасасу;
 4. Республикалық бюджеттен 101 және 102 қосалқы бағдарламалары бойынша бөлінген қаражатты мониторингілеу және ай сайын игеру;
 5. «Қазсушар» РМК су шаруашылығы объектілерін пайдалану ережелерін дәлдеп түзету және сәйкестілікке келтіру, Су ресурстары комитетіндебекіту;
 6. РМК-ныңнегізгіқұрал-жабдығынқайта бағалау үшін ақпарат ұсыну;
 7. Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 1 қарашадағы №1466 Жарлығымен бекітілген «Ерекше стратегиялық маңызы бар, оның ішінде жалға және сенімді басқаруға беруге болатын су шаруашылығы құрылыстарының тізбесіне» су шаруашылығы объектілерін қосу және шығару;
 8. «Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 616 қаулысына сәйкес объектілерді қабылдау-табыстау;
 9. «Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің инженерлік-техникалық нығайтылуы туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 қазандағы № 1151 қаулысына сәйкес су шаруашылығы объектілерінің инженерлік-техникалық нығайтылуы;
 10. Мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және т.б.хат жазысу;
 11. Филиалдардыңкүрделі мәселелерімен жұмыс істеу;
 12. Сушаруашылығы объектілерінің техникалықтөлқұжаттарынәзірлеу;
 13. СРК төрағасының және РМК Бас директорының хаттамалық тапсырмаларын орындау;
 14. Су шаруашылығы объектілерінің күзгі-қысқы кезеңге дайындығы жөніндефилиалдардыңдаярлықтөлқұжаттарынжинаужәнеоларғаталдаужасау;
 15. Су шаруашылығы объектілерінің су тасқыныкезеңіне дайындығы жөнінде ақпарат жинаужәне оған талдаужасау;
 16. Филиалдарда ТЖ кезінде деректер жинаужәне өңдеу, шешімдер қабылдау;
 17. Филиалдардың инвестициялықжобаларынқарау;
 18. РМК бұйрықтарын әзірлеу және бекіту;
 19. Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігі кретерийлерін анықтау әдістемесі;
 20. Қазақстан РеспубликасыАуыл шаруашылығыминистрлігіСу ресурстары комитетінің30.06.2016ж. №84 бұйрығымен бекітілген Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарынкөп факторлы зерттеу жүргізу әдістемесі;

Managed by Immediate XRise